Bijzondere akoestiek

Concerten & muzikale voorstellingen worden in de kapel verrijkt door een bijzondere aanwezige akoestiek.

Antieke vleugel

Sinds 17 februari voor een geschiedenisrijk vleugel in ons midden.

Een meertinten bruine Collard&Collard. Deze beauty hebben wij in bruikleen van het Geelvinck Museum.

In de toekomst zal deze vleugel meerdere muzikale sessies & doelen ondersteunen en zullen wij muzikanten uitnodigen om hun repertoire naar de kapel te brengen.

Tijdens de Monday Blessings worden er wekelijks experimenteel muzikale uitingen gedeeld. Dit veilige klimaat biedt beginnende muzikanten én ervaren muzikanten de gelegenheid om impact & geluid te toetsen.