BOEKLANCERING

Waarom dit initiatief?

Wij geloven dat ieder mens in vrede, liefde en vreugde wil samenleven met naasten. De globale toename van dualiteit en polarisatie zorgt echter voor steeds meer strijd en onbalans. Hieruit ontstaat dan ook een steeds grotere behoefte aan verandering, eenheid en een nieuwe visie.

Ons ‘waarom’, wat ons drijft in dit initiatief, komt van binnenuit. Het is het verlangen om iets positiefs te brengen in de wereld.

 

Hoe en wat?

De inhoud van LuMens bevat zowel concrete manifestaties als positieve toekomstvisies van verschillende schrijvers, specialisten en leraren. Zo zijn wijsheden en inwijdingskennis uit alle windrichtingen samengebracht. Hierbij komt ook de huidige stand van zaken ter sprake, om een contrast te schetsen en afdwalingen te duiden. Dit kunnen soms pittige realisaties zijn.

De binnenwereld is in onze visie voor een nieuwe wereld het uitgangspunt: bezielde mensen creëren een bezielde wereld.

Als je dit initiatief waardeert dan kun je mee helpen als je wilt. Dat kan bijvoorbeeld door onze content (zoals podcasts en boeken) te verspreiden via jouw eigen kanalen en groepen, zodat het meer mensen kan gaan inspireren. We doen dit samen. Let’s walk each other Home.

Welkom bij de tweede editie van Tijdboek LuMens, waarin we een reis maken van ‘aannemen’ naar ‘waarnemen’. Wat je altijd voor waar hebt aangenomen blijkt steeds meer te haperen. Onwaarheden komen aan het licht en aannames kloppen niet meer. Maar wat is dan wel ‘waar’? Hoe onderscheid je waarheid van illusie? Hoe diep gaan die illusies? Wat beïnvloedt, vormt, of vervormt jouw perceptie?

 

 

Sharing is caring