Er is nieuw leiderschap nodig

De leiders en ondernemers van de toekomst hebben hele andere of beter gezegd, aanvullende competenties en kwaliteiten nodig dan de leiders en ondernemers van nu!

Op het moment wordt de wereld geleid door individuele behoeften, tekorten, angsten en zekerheden. Een harmonieuze wereld wordt geleid door collectieve belangen, eenheid. Dit creëert een wereld van overvloed.

We leven in een individualistische wereld en de opeenvolging van crisissen, oorlog, armoede, discriminatie en ongelijkheid zijn hier allemaal het gevolg van.

We hebben geleerd om individualistisch te denken, en dus te leiden: ‘wat is goed voor mij?’, ‘hoe profiteer ik hier het meest en het snelste van?’.

En dit zie je terug in de huidige maatschappij. Leiderschap speelt hierin een cruciale rol! Dus een getransformeerd leider, maakt het verschil.

REVERSED LEADERS

 

  • Zien de wereld, de natuur en de mensheid als een aaneengesloten samenhangend geheel dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is
  • Gebruiken de collectieve wijsheid boven het handelen vanuit het individuele ego;
  • Gaan voor duurzaamheid en harmonie, in plaats van snelheid en winst;
  • Maken impact door purpose samen met profit duurzaam te maken;
  • Redden de wereld van ‘the ignorance of humanities ego’;
  • Zijn de leiders die weten dat ze samen verder komen dan alleen.

Sharing is caring