feel free to explore

Krachtplek.

Het is mogelijk geen nieuws voor je dat kerken, tempels en ‘religieuze’ gebouwen zijn gevestigd op zekere ‘krachtplekken’. Hier leggen we uit wat dat voor ons betekent.

Wanneer is een 'plek'een 'krachtplek'?

Krachtplek

Google zegt: ‘Een krachtplek is een plek die de intentie heeft om kracht te geven’. Dit fascineert ons wel, want hoe geeft een ‘plek’…’kracht’?
Krachtplaatsen.nl zegt: ‘Krachtplaatsen zijn bijzondere plekken op aarde die verbonden zijn met grotere, ongeziene werelden en andere dimensies’. Oké. Misschien zijn woorden dan misplaatst, mogen we HET gaan ont-dekken?
> Er zijn uiteenlopende bronnen tot aan diep in de geschiedenis die krachtplaatsen en aardlijnen/ krachtlijnen benoemen.

Onze visie

Hoe?

Vanuit open visie en zonder oordeel trachten wij de betekenis achter de woorden te zoeken. Wij zoeken wegen om zo zuiver mogelijk te mogen ‘voelen’. Maar wij zoeken ook wegen om deze gevoelens en opvattingen te objectiveren.
Maar, hoe doe je dit anno 2023?

Experts van onze planeet

Energetisch lichaam

Dankbaar nodigen wij steeds meer experts uit op het gebied van onze planeet aarde en de heuse/ heersende energie(banen).
Net zoals wij zelf over een energetisch lichaam beschikken neigen wij steeds beter te gaan begrijpen dat de planeet waarop wij leven ook over zo een energetisch lichaam beschikt. We willen dit begrijpen. Yes.
En zonder iets te pretenderen of externe kaders te volgen, ontvangen wij als organisatie dankbaar kennis & advies van kenners en/ of ervaringsdeskundigen als Theo Buijsrogge, Ard Pisa & Stef Freriks. Zo staan wij vermeld op de website van Theo Buijsrogge; www.powerplaces.eu, volgen wij de ontdekkingen van Ard Pisa en onderzoeken wij samen met kenners de atmosfeer & bewegingen op een wijze dat het inderdaad mogelijk is dat een zekere (bron)locatie invloed kan en mag hebben op ons beleven, ons functioneren en onze processen.

Vertegenwoordiging

Daadwerkelijke uitwerking

De vertegenwoordiging mag liggen in de daadwerkelijke uitwerking die we mogen ervaren.
En dit is ieder voor zich.
Eenieder mag zonder vooroordeel of verwachting ontdekken wat onze locatie kan betekenen.
Alles in deze is waar.
Wat wij hierin waarborgen: een veld waarin je de gelegenheid krijgt zonder voorbedachte menselijke interpretaties en standaarden te kunnen ‘zijn’, ‘bewegen’ en ‘ont-wikkelen’.
Heb jij een behoefte hier meer over te leren, of wil je iets met ons delen? Voel je dan vrij ons een bericht te sturen.
In the mean while dragen en openen wij deze verwarmende en verruimende plek met liefde voor eenieder die dit behoeft.

De kapel

0
Vierkante meter
0
Locatie
0
Evenementen

verbinden

Verbind je met ons

Alle activiteiten en samenwerkingen op deze locatie kennen een bewustzijnsverruimend karakter en wensen voeding te zijn voor een meer duurzame, betekenisvolle en natuur-wijzere samenleving.

Steun jij onze missie(s) en wil je graag bijdragen aan een duurzame toekomst voor de Mariakapel, Leefgoed en de Academy?

Blijf op de hoogte van onze events

We beloven je niet te spammen.